Aktuálně přijímáme děti od 1. do 6. třídy

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Škola, v níž děti tvoří, objevují a připravují se na svět plný změn a netušených příležitostí. Pomáháme dětem poznat vlastní silné i slabé stránky. Vedeme je k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás cítily dobře a měly radost z učení.

AKTUÁLNĚ
16. 12. 2021 | Den otevřených dveří - poznejte naši školu. Letos jsme zahájili výuku v naší nové ScioŠkole... Více Den otevřených dveří - poznejte naši školu

Dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Podporujeme vnitřní motivaci k učení 

Chuť poznávat je vrozená. Děti ovlivňují, co a jak se budou učit. Necháváme na každém, jakou cestou se vydá k cíli.

Učení probíhá dobře jen v bezpečném prostředí

Budujeme dobré vztahy. Přijímáme zodpovědnost za sebe i své okolí. Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla.

otazník

Přijďte se s námi seznámit

16. prosince od 17:00 pořádáme Den otevřených dveří.

Naleznete nás v krásné vile se zahradou Na Zátorce 30.

Více o Dni otevřených dveří 

Chci rovnou podat přihlášku do školy

Každé úterý od 14:00 do 16:00

  • Jsme tu vždy pro vás: skvělá káva a naše škola.
  • Dejte nám vědět, kdy přijdete a o více se nestarejte. Zkrátka přijďte :)
  • Popovídáme si s vámi o naší škole.
  • Ukážeme vám, jak to u nás vypadá.Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Děti se potkávají napříč všemi ročníky. Rozvíjíme tak schopnosti dětí pracovat v různorodém kolektivu, vnímat potřeby druhých a pomáhat si navzájem.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života. Poznatky tak přicházejí v souvislostech.

Možnost kombinované výuky! Děti se naučí fungovat jako v reálném životě

Děti mohou naši školu navštěvovat standardně od pondělí do pátku. Krom toho však nabízíme i možnost kombinované výuky. Tedy střídání denní (fyzicky ve škole) a distanční (online z domova) formy v rámci jednoho týdne. Poměr prezenční a online výuky se odvíjí od ročníku vzdělávání a potřeb dětí. 

Více informací o konceptu výuky

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si zcela určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat si čas a dosahovat cílů. 

Děti si mohou určit pravidla. A poznávají jejich důsledky

Ve ScioŠkole tvoříme pravidla fungování společně. Děti na nich mají zásadní podíl a lépe je tak berou za svá. Poznávají tak i důsledky, které s sebou některá rozhodnutí nesou.

Průběžná zpětná vazba. Bez srovnávání s ostatními.

Neznámkujeme a neporovnáváme děti mezi sebou. Respektujeme, že každý má talent na něco jiného. Pravidelně hodnotíme individuální posun dítěte. 

Chyba je příležitost, jak se do budoucna poučit

Chybami se člověk učí. Vědomě s chybami pracujeme. Dáváme dětem prostor odnést si z nich cenné zkušenosti.

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Při výběru průvodců je naším hlavním kritériem životní zkušenost a schopnost děti nadchnout. 

Nejdůležitější věci děti naučíme

I svoboda v učení má někde hranice. Myslíme na to, že číst, pravopisně správně psát a počítat se děti zkrátka naučit musí. Ve vzdělávacím plánu máme pro tyto případy kontrolní body. Pokud nefunguje vnitřní motivace a děti zaostávají, pracujeme na nápravě.

Děti zvládnou přechod na vysněnou SŠ

Přijímací zkoušky na střední školu přinášejí stres a
potřebu zvýšené přípravy. Na ScioŠkolách vytváříme podmínky, aby je děti úspěšně zvládly. Opíráme se o roky zkušeností společnosti Scio s přípravou na přijímačky na SŠ. Naše děti se navíc umí učit a připravovat samy lépe než jejich vrstevníci.

Spojte se s námi

Zaujal vás koncept naší ScioŠkoly? Není stávající škola to pravé pro vaše dítě? Přestup k nám je snadný. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Napište nám na bubenec@scioskola.cz nebo rovnou vyplňte nezávazný přestupový formulář, na jehož základě se s vámi spojíme a probereme vše, co vás bude zajímat.