Aktuálně přijímáme děti od 1. do 6. třídy

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Specifikem naší školy bude kombinovaná výuka, kdy si bereme to nejlepší z prezenční i distanční výuky. Jsme škola, v níž děti tvoří, objevují a připravují se na svět plný změn a netušených příležitostí. Pomáháme dětem poznat vlastní silné i slabé stránky. Vedeme je k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás cítily dobře a měly radost z učení.

Dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Podporujeme vnitřní motivaci k učení 

Chuť poznávat je vrozená. Děti ovlivňují, co a jak se budou učit. Necháváme na každém, jakou cestou se vydá k cíli.

Učení probíhá dobře jen v bezpečném prostředí

Budujeme dobré vztahy. Přijímáme zodpovědnost za sebe i své okolí. Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla.

otazník

Koncept kombinované výuky
Část týdne děti tráví ve škole a část online - z domova, nebo ze školy.

V krásné budově se zahradou Na Zátorce.

Více informací a školné

 

Přihláška do školy

Kombinovaná výuka? Děti se naučí fungovat jako v reálném životě

Naše škola bude fungovat v režimu kombinované docházky. Tedy střídání denní (fyzicky ve škole) a distanční (online) formy v rámci jednoho týdne. Distanční formu výuky lze rovněž absolvovat z budovy školy - nejde nám o to, aby děti zůstávaly doma, ale aby mohly využít co nejvíce skvělých nástrojů, které se v rámci distanční výuky zrodily. Poměr prezenční a online výuky se bude odvíjet od ročníku vzdělávání a potřeb dětí.

Více informací o konceptu výuky

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života. Poznatky tak přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Děti se potkávají napříč všemi ročníky. Rozvíjíme tak schopnosti dětí pracovat v různorodém kolektivu, vnímat potřeby druhých a pomáhat si navzájem.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si zcela určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat si čas a dosahovat cílů. 

Děti si mohou určit pravidla. A poznávají jejich důsledky

Ve ScioŠkole tvoříme pravidla fungování společně. Děti na nich mají zásadní podíl a lépe je tak berou za svá. Poznávají tak i důsledky, které s sebou některá rozhodnutí nesou.

Průběžná zpětná vazba. Bez srovnávání s ostatními.

Neznámkujeme a neporovnáváme děti mezi sebou. Respektujeme, že každý má talent na něco jiného. Pravidelně hodnotíme individuální posun dítěte. 

Chyba je příležitost, jak se do budoucna poučit

Chybami se člověk učí. Vědomě s chybami pracujeme. Dáváme dětem prostor odnést si z nich cenné zkušenosti.

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Při výběru průvodců je naším hlavním kritériem životní zkušenost a schopnost děti nadchnout. 

Nejdůležitější věci děti naučíme

I svoboda v učení má někde hranice. Myslíme na to, že číst, pravopisně správně psát a počítat se děti zkrátka naučit musí. Ve vzdělávacím plánu máme pro tyto případy kontrolní body. Pokud nefunguje vnitřní motivace a děti zaostávají, pracujeme na nápravě.

Děti zvládnou přechod na vysněnou SŠ

Přijímací zkoušky na střední školu přinášejí stres a
potřebu zvýšené přípravy. Na ScioŠkolách vytváříme podmínky, aby je děti úspěšně zvládly. Opíráme se o roky zkušeností společnosti Scio s přípravou na přijímačky na SŠ. Naše děti se navíc umí učit a připravovat samy lépe než jejich vrstevníci.

Spojte se s námi

Zaujal vás koncept naší ScioŠkoly? Není stávající škola to pravé pro vaše dítě? Přestup k nám je snadný. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Napište nám na bubenec@scioskola.cz nebo rovnou vyplňte nezávazný přestupový formulář, na jehož základě se s vámi spojíme a probereme vše, co vás bude zajímat.