Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

 

Pro školní rok 2022/2023 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 15 dětí.
Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Seznam přijatých ZDE (odkaz doplníme).

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín. 

Předběžná přihláška

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol.

První termín ScioŠkoly nanečisto proběhne 1. 12. 2021 od 9:00

Další termíny budou vypsány následně. Sledujte náš web.

V jeho rámci se:

 • děti mohou zúčastnit asi 90minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,
 • na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Účast na ScioŠkole nanečisto je zcela dobrovolná. 

ScioŠkola nanečisto proběhne prezenčně.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

3. Uzavření smlouvy

Padneme-li si při ScioŠkole nanečisto do oka, uzavřeme smlouvu o vzdělávání.

My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly. Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 4. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplněné předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout a vyplnit také osobně ve škole, a to ve dnech:

 • 1. dubna 2022 od 8:30 do 16:00
 • 4. dubna 2022 od 8:30 do 16:00

Přihlášku doručte

 1. osobně nebo poštou: na adresu Na Zátorce 675/30, 160 00 Praha 6
 2. datovou schránkou: qbsmqzp
 3. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením poštou nebo osobně: bubenec@scioskola.cz

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. Nebude-li osobní účast možná, uskuteční se program online.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

6. Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 15, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto
 2. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole
 3. Dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 4. Dle losu.

7. : Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!