Přijďte si s námi popovídat o naší škole

Pořádáme besedu s rodiči přímo na místě. Otvíráme novou školu v Bubenči s unikátním konceptem kombinované výuky. Přijímáme žáky do 1. až 6. třídy. Přijďte si s námi popovídat osobně a podívat se na vznikající školu přímo na místo. Vezměte i děti, máme pro ně překvapení!

10. 6. 2021| Marian Golis
Bubenec

Přijďte si s námi o naší škole popovídat

1O. června v 16:30

a podívat se přímo na místo na vznikající školu

Na Zátorce 30


Povídat si s vámi budou

🟦 Jon Šotola (autor konceptu)
🟦 nové vedení ScioŠkoly v Bubenči


Náš koncept spočívá ve střídání prezenční formy (fyzicky ve škole) a distanční formy (online) v rámci jednoho týdne. Umožní nám to lépe individualizovat vzdělávání žáků. Vedle toho se děti budou učit různým formám práce a způsobům komunikace. Tak jako tomu je i v reálném životě.

Více o konceptu naší školy.


🟨 máme krásnou budovu se zahradou
🟨 jsme už 13. základní ScioŠkola, máme bohaté zkušenosti
🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 ve věkově smíšené skupině je maximálně 17 dětí
🟨 všichni neděláme všechno, respektujeme odlišnosti

Budova naší školy